Положение о грантах на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета